Komunikujte efektivně obrazem i zvukem

hearthstone-300x1050.jpg

Jedním z důležitých úkolů managementu malých, ale i velkých společností je zajištění efektivní komunikace nejen s obchodními partnery, ale také uvnitř společnosti, a to se svými zaměstnanci. Komunikace, která nahradí osobní setkání, je proveditelná také prostřednictvím videokonference . Tento způsob komunikace šetří čas i peníze v podnikatelském prostředí, a přitom dosahuje stejně účinných výsledků, jako setkání osobní. Mnohdy se někteří podnikatelé takovému způsobu komunikace brání se slovy, že jde o zbytečnost. Ale opak je pravdou.

Myslete na výhody

Těm, kteří videokonferenční prostředí znají, není potřeba cokoliv vysvětlovat. Ale těm, kteří zaujímají negativní postoj k tomuto modernímu a výhodnému typu komunikace, je potřeba ujasnit výhody, které skýtá. Páni podnikatelé, je to čas, který je tak drahocenný a v tržních podmínkách symbolizující peníze. Nemusíte si plánovat služební cesty v autech nebo letadlech. Stačí sezvat zúčastněné k monitorům. V reálném čase se domluvíte i s těmi, kteří jsou jinak velmi vzdáleni. Správné vybavení zajistí kvalitní jednání.